این اپلیکیشن در مرکز رشد دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسعه داده شده و مفتخر به همکاری و بهره گیری از اساتید و محققان این دانشکده و سایر دانشکده های تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی برتر کشور می­ باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود محصول به وبسایت mydis.ir مراجعه نمایید.

ارسال پاسخ