اپلیکیشن رژیم غذایی دیس من

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

سیستم مدیریت و کنترل تردد (پارکینگ هوشمند)

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

سامانه یکپارچه مدیریت اماکن ورزشی

۱۴ مهر ۱۳۹۷

دستگاه کارت خوان

۱۳ مهر ۱۳۹۷

سامانه الو مدرس

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

سامانه اطلاعات حمل ونقل و انرژی کشور

۲۶ اسفند ۱۳۹۵